دلم ...

دلم کمی کودکی میخواهـــــد...

کمی بچگــــی،بی تکلفـــی،بی نگرانی برای فـــــردا...

دلم کمی خنــــده میخواهد،نه لبخــــــند

خنــــده ای بی پروا همچون پرواز بادبادک

در بــــــــاد،قهقهــــــــــــه های ناب کودکانه...

دلم مشق شب میخواهـــــد با خمیازه های پــــی در پـــــی..

دلم یک تکــــــه گچ میخواهد از پای تخته سیـــــــاه...

دلم میخواهد بدوم و بــــدوم و بدوم تا همپــــــای باد شوم

و به همه جا ســــــرک بکشم،

حتی کوچکترین روزنه ی وجــــودی آدمهــــــــــا....

دلم کمی آرامـــــــش،کمـــــی....

دلـــــــــــــم کمی فریــــــــــــــــــــاد میخواهد...

اندکی فقـــــــــط...

اندکی کودکــــــــــــی میخواهم....

 


/ 14 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
delezakhmiiiii

دیدی که سخت نیست تنهابدون من؟ و صبح میشودشبهابدون من؟ این نبض زندگی بی وقفه میزند فرقی نمیکندبامن، بدون من ، دیروزاگرچه سخت،، امروز هم گذشت،،طوری نمیشود فردابدون من!

delezakhmiiiii

عکس دل و جیگر سیاه میزنن رو پاکت سیگار که به خیال خودشون ما رو ترک بدن … مَشتی ما اگه دل و جیگرمون نسوخته بود که سمت سیگار نمیرفتیم

delezakhmiiiii

همه میگن : " توش چی دیدی که عاشقش شدی؟؟" آخه مگه اینــــم سواله که می پرسی؟!!! اگه قرار بود توام ببینی که تو عاشقش می شدی

delezakhmiiiii

شبی از پشت یک تنهایی نمناک و بارانی تو را با لهجه ی گلهای نیلوفر صدا کردم تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم پس از یک جستجوی نقره ایی در کوچه های آبی احساس تو را از بین گلهایی که در تنهاییم رویید با حسرت جدا کردم

delezakhmiiiii

بر سرم چتر گرفت؛ به تماشا ایستادند باران و رهگذران

ویولون

میگذرد... همه چیزش ، یک روز میشود که تمام شده ، آن روز به عقب سرت نگاه میکنی ، و حیف میگویی از جاهایی که بی ارزش بود و بالا پائین پریدی ، از خانه ای که زود خراب شد وبه خاطرش خاطرت مکدر شد،و چیزهای دیگری را از یادت برد... حیفت می آید از عشقی که باید خرج میکردی و محافظه کاری کردی .. وقتی حجاب به کنار میرود و معشوقت را میبینی که او هم عاشقت بود و منتظر تو بود.... وقتی حجاب کنار برود و ببینی پشت حرفی که زد میخاست نازش را بکشی و تو نازش را ندیدی و دفاع کردی و زدی و له اش کردی.... حیفت می آید از دنیای بزرگی که ندیدی و غرق در بافته های شیطان شدی و به دشمنی پرداختی تا زمان از تو گرفته شد.... دنیای بزرگ و زیبای دشمنانت که شیطان به تو بد نشانش داده بود تا نبینی و حظ نکنی.......! حیفت می آید از شادی ای که باید میکردی و به خاطر دیگران نکردی ... از عشق ... از خدا..... از زندگی....

delezakhmiiiii

دیدی که سخت نیست تنهابدون من؟ و صبح میشودشبهابدون من؟ این نبض زندگی بی وقفه میزند فرقی نمیکندبامن، بدون من ، دیروزاگرچه سخت،، امروز هم گذشت،،طوری نمیشود فردابدون من!

مريم

دلم كمي صداقت كودكانه مي خواهد........[افسوس] وبلاگ زيبايي داري دوست عزيز به شما تبريك ميگم