چیزی نو بیاور


حرف تازه‌ای بزن


حالم را بهم نزن،


تو دوستت دارم را به همه میگویی...

 

#23631

 

 

 

 

 

خیلی دیــــره ،


وقتیکه تازه میفهمی اونیکه ازهمه ساکت تر بود بیشتر ازهمه دوستت داشت ،


ولی تو حواست به شیرین زبونی یه عشق دروغی بود ...

 

#21649

 

 

 

 

دست سرنوشت را باید قطع کرد!


او دزد آرزوهای من است.

#14857

/ 2 نظر / 6 بازدید
مریم

ازتو چه پنهان رفیق از بس آدمها دورم زدند حتم دارم همین روزها میدانی را بنامم میکنند...