شب را دوستـــ ــ ـ دارم …!
چرا که در تاریکـــ ـی ..
چهره ها مشخــــــ ـص نیست !!
و هر لحظــــــــ ـه ..
این امیـــــ ـد ..
در درونــــــ ــم ریشه می زند …
که آمده ای ..
ولی من ندیده ام!
 
#264
/ 1 نظر / 6 بازدید
مریم

یه وقتایی.. یه جاهایی.. از یه کسایی.. راجبش یه چیزایی میشنوی ک از قبل هم داغونترت میکنه.. کاش اون چیزا هیچوقت واقعیت نداشته باشن.