دلم برایت تنگ است

دلم به اندازه تمام دشتهای سبز ،برای چشمان دریائیت تنگ شده است .

دلم بهانه لبخند زیبایت را دارد.

چشمانم به یاد خاطراتمان مرطوب است .

کلامت که شیرین تر از ناب ترین عسل هاست،

وجودم را جانی دوباره می بخشد.

حتی اگر برای لحظه ای باشد.

زودتر به خانه برگرد

خانه بی تو صفایی ندارد

 

دوستت دارم ای همه ی دلیل بودنم

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید