لبخند لطفا

لبخند لطفا!


در خودم شک دارم که وانمود می کنم این همه اعتماد را


تردید میکشم به ناکجای تفکرم


و لبخندم زیر ِ سوال ِ هیچ تناقضی نمی رود ..آنقدر نقشم را خوب گرفته ام که باور نمی کنم گاهی دلم می خواهد


شبیه کودک ها به گند هایم پی ببرند ...تو راحت ترین صندلی را رزرو ِ کشف کردنم کن


آنقدر در دیالوگ هایم فرو رفته ام


که سایه ام پشت سرم به من فحش می دهدو من


به زور آبروی رو به رو داشته ام


لبخند تحویل فلاش ها خواهم داد !!!

 

 

 

http://axgig.com/images/32615133403911565399.jpg

/ 1 نظر / 5 بازدید