زخم های من

ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ...
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

 

#2411

 

 

 

 

 

 

 

عبور میکم هر روز از کنار "نیمکت" های خالی پارک.
طوری که انگار ک"کسی در اخرین نیمکت انتظارم را میکشد...
و به انجا که رسیدم باید وانمود کنم که باز "دیر"رسیدم...

 

 

#3434

 

 

 

 

 

 

ساده کنار میکشم، هرچند پای من هیچ وقت وسط نبود...

 

#2079

 

 

 

 

 

 

 

کسى که مى خواهد برود،
فقط به دنبال یک بهانه است...
واگر آن بهانه را هم نداشته باشد،
مى تواند از هر چیزى بهانه بسازد...
از یک نگاهت، یک حرفت، حتى سکوتت!

 

 

 

#4058

 

 

 

 

 

 

 

کافیست جای زخمت را بلد باشند.

از اعلاء ترین نمک برایت مرهم میسازند! همانهایی که تا دیروز برایشان از جان مایه

میگذاشتی...

 

 

 

#4098

 

 

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
مریم

امان از روزی که … میبــــــینی … چیزی برایت نمانده … جـــز … یک بغل تنهــــایی … چنـد خط حرف ناگفتــــه … و یک دل!!!