بی خبر از دلتنگی های من

خبر از من داری؟؟؟

خبر از دلتنگی های من چطور؟؟؟

و آن پروانه های شادی که در نگاهم بودند…

خبرش رسیده که مرده اند؟؟؟

هیچ سراغ دلم را میگیری؟؟؟

کسی خبر داده که آب رفته ام از خستگی؟؟؟

مچاله ام از دلتنگی

آه… که هیچ کلاغی نساختیم میان هم

خیالت راحت…

خبرهای من به تو نمی رسد…

نمی رسد که نمی رسد ...

 

 

#25418

 

/ 8 نظر / 21 بازدید

لاییییییییییییییییییییییک

ساناز

گاهی وقتا... یه نفر...باعث می شه که حس کنی... چیزی که تو رو روی زمین نگه داشته... جاذبه ی زمین نیست... قشنگ نوشتی[چشمک][گل]

ana

[دلشکسته][گریه][گریه] خبر از من داری...!!!

مریم

دلم کمی خدا میخواد... کمی سکوت... کمی دل بریدن میخواد... کمی اشک... کمی بهت... کمی آغوش آسمانی... کمی دور شدن از این آدمها... ! کمی رسیدن به خدا...

علیرضا

دلتنــگـم... دلتنـــــگ کسی کـــــه گردش روزگــــارش به من که رسیــــد از حرکـت ایستـاد... دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید... دلتنگ ِ خود َم... خودی که مدتهــــ ــــ ــاست گم اش کـرده ام....

ana

دوستت دارم عزییییییییییییییییییزم

علیرضا

جریمه مشق امشبت!صدباربنویس:دوستی که به یادش نبودم به یادم بود!!

مهدی

بعضی حرفا درد داره...