دلت که گرفته باشد...

شادترین آهنگ ها، برایت روضه خوانی میکنند

شلوغترین مکانها، تنهایی ات را به رُخَت می کشند

و شادترین روزها، برای تو غمگین ترین روزهاست

دلت که گرفته باشد...

نقض میشود همه ی قانون ها

دل کجـــا... قانون کجـــا

مدتها طول میکشد تا خاک بگیرد خاطره های رنگارنگ

میگذاری تار شود این خاطره ها

اما یک خواب ِ ناغافل، گرد و خاک تمام خاطره ها را می گیرد !!

میشود مثل روز ِ اول

میشود خاطره های ناب

زخمها تازه میشود باز ...

 

#8426

/ 3 نظر / 6 بازدید
مریم

خدایا... روزگارت تیشه به ریشه ی ارزوهایم میزندومن در این روزها فقط یک چیز از تو میخواهم... "صبر"

مریم

به جــرم وســـــوســـــــه چه طعنــــــه ها که نشنیدی حـــــــوا پس از تـــــــــــو همه تا توانستند آدم شــــــــــــدند چه صادقانه حــــوا بودی و چه ریاکارانه آدمیـــــــــــــم