گاهی اوقات

گـاهـی اوقـات . . .


هـمـه چـیـز دسـت بـه دسـت ِ هـم مـیـدن


تـا تــو رو غـرق در رویـاهـا و خـاطـراتـت کـنـن. . .
 

یه آهنگ پیشواز. . .


۲ خـط شـعـر . . .


کـمـی هـوای پاییزی . . .

 

یـک وجـب پـیـاده رو . . .


 

.


2 کـلـمـه حـرف . . .


بـوی ِ یـه عَـطـر خـاص . . .

 

طعم شیرین یه خوراکی. . .


هـمـه و هـمـه کـافـیـه بـرای ایـنـکـه . . .


تـو چـنـد سـاعـت وسـط اتـاقـت دراز بـکـشـیو خـیـره بـشـی بـه سـقـف و

 

 صـدای بـاریدن اشکات بـشـه    آرامـش دهـنـده تـریـن آهـنـگ ِ اون روزت . . .!!!

 

/ 5 نظر / 5 بازدید
مریم

ساکت بودنم ، دلیل بر ساکن بودن نیست....! بلوغِ یک پروانه..... همیشه..... بی صدا رخ می دهد....

مریم

یه روزی میاد که بعدش دیگه مهم نیست فردایی در کار هست یا نه ؟ اون روز یا خیلی خوشبختی یا خیلی بدبخت...

آرزو آرش

عاشق شدن چیز ساده ایست …. آنقدر که همه ی انسانها توان تجربه کردن اون رو دارند ! مهم عاشــــــــق ماندن است ؛ بی انتــــــــــها بی زوال تا ابــــــد ؛ بی منـــــت … !!! ......................... سلام ~~~~~~~~$$$$ ~~~~~~~~~~..$$**$$ ~~~~~~~~~...$$$**$$ ..دوست خوبم.. $$$~~~'$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~~~~~~~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ یه ~~~~~~ $$~~~$$$$ ~~~~~~~~~$$$$$$$$ ~~سری~~~~$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~میزنی~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$.... ~~~$$$$$$"`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$ $$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$ ~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ منتظرحضورسبزت هستم.'$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~.........~نظــــــــر~~~~$$ ~~~~~~~~~~~~~~~$$ ~~~~~یـــــــادت نره~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$

مریم

در آغاز زمستان هرگز زمستانی مباد بهار آرزوهایت. یـــلــــدا مـــبــــارک