برای تو

لمس کن کلماتی را


که برایت می نویسم


تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست ...


تا بدانی ندیدنت آزارم می دهد...

 

#24280


لمس کن نوشته هایی را


که لمس ناشدنیست و عریان ...


که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد

 

#15263


لمس کن گونه هایم را


که خیس اشک است ...


لمس کن لحظه هایم را ...


تویی که می دانی من چگونه


عاشقت هستم٬


لمس کن این دلتنگی ها را


لمس کن ......

 

#9111


/ 8 نظر / 17 بازدید
مرضیه هدایتی

من ازهیچ کس گله ای ندارم،ازهیچ کس توقعی ندارم.اگرکسی جانم را ازمن بگیرد،قلبم راازحلقومم بیرون آوردودوربریزد،تمام عمرآزارم دهد،آتشم زند،هرکاری کند،صبرمیکنم.ازاوناراضی نخواهم بود.اورابدنخواهم گفت.میدانم که انسانها،دل ها،اندیشه هاوزندگی ها همه بازیچه های دست تقدیرنند. دکترشریعتی

delezakhmiiii

امشب شب تولدم من است ولی چیزی برای ترکاندن ندارم جز بغض ! •

delezakhmiiii

به مرگ گرفتی مرا تا به تبی راضی شوم کاش “میفهمیدی” به مرگ راضی بودم وقتی که تب می کردم از ندیدنت !

delezakhmiiii

به من شلیک کن قبل از آنکه به دیگری بگویی : دوستت دارم !

delezakhmiiii

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

◕♥ نیـــــــلوفر ♥◕

عشق با زینب(س) تبانی کرده است رنگ گل را ارغوانی کرده است هست عشق دلبریت، عشق او صبر زانو می زند در پیش او وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد

مریم

گاهی درســــت در لحـظـه‌ی ســــقـــوط، فرصـت پـرواز هم هست ... انتخاب با توست ! !