تو نگرانم نشو


امشب همه چیز رو به راه است


همه چیز آرام.....آرام ... باورت می شود ؟


دیگر یاد گرفته ام شبها بخوابم " با یاد تو "


 تو نگرانم نشو !


 همه چیز را یاد گرفته ام !


 راه رفتن در این دنیا را هم بدون تو یاد گرفته ام !


 یاد گرفته ام که چگونه بی صدا بگریم !


 یاد گرفته ام که هق هق گریه هایم را با بالشم ..بی صدا کنم !


 تو نگرانم نشو !!


 همه چیز را یاد گرفته ام !


 یاد گرفته ام چگونه با تو باشم بی آنکه تو باشی !


 یاد گرفته ام ....نفس بکشم بدون تو......و به یاد تو !


 یاد گرفته ام که چگونه نبودنت را با رویای با تو بودن...


 و جای خالی ات را با خاطرات با تو بودن پر کنم !


 تو نگرانم نشو !


 همه چیز را یاد گرفته ام !


 یاد گرفته ام که بی تو بخندم.....


 یاد گرفته ام بی تو گریه کنم...و بدون شانه هایت....!


 و مهمتر از همه یاد گرفتم که با یادت زنده باشم و زندگی کنم !


 اما هنوز یک چیز هست ...که یاد نگر فته ام ...


 که چگونه برای همیشه خاطراتت را از صفحه دلم پاک کنم ...


 و نمی خواهم که هیچ وقت یاد بگیرم ....


 تو نگرانم نشو !!


 "فراموش کردنت" را هیچ وقت یاد نخواهم گرفت.....

 

 

 

#14276


/ 8 نظر / 5 بازدید
ana

خاطره هارو نمیشه پاک کرد..هر روز پررنگ تر میشن

هادی

"چیزهایی در زندگی هست که برچسبی روی خود دارند با این مضمون: . . . "تو قدر مرا نخواهی دانست مگر اینکه مرا از دست بدهی " [گل]

مهسا

وقتی که بعدازمدتها بوی عطرش یادت میمونه تردیدنکن که کلکت کنده است...

مهتاب

آرام بگیر دلم... تنگ نشو برایش... مگر نشنیدی جمله ی آخرش را! “چیزی بینمان نبوده”

مهلا

آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,"¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@";";;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨")""-"""" ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*"¨""¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨"¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,&

محمود

چه رسم جالبی است !!! محبتت را میگذارند پای احتیاجت … صداقتت را میگذارند پای سادگیت … سکوتت را میگذارند پای نفهمیت … نگرانیت را میگذارند پای تنهاییت … و وفاداریت را پای بی کسیت … و آنقدر تکرار میکنند که خودت باورت میشود که تنهایی و بیکس و محتاج !!!