دلم پاییز می خواهد ...

دوباره شروع به نوشتن کردم
تا به پاییز برسم و باز در آغوشت بگیرم
لبخندت هنوز در دفتر شعرم تماشایی ست

تابستان است' میدانم میدانم......
بیا راهی شویم با هم
بگیریم رد پای برگ را
ته بن بست تنهایی
بریم انجا که باران، نباشد خیسی مطلق

 

‏دوباره شروع به نوشتن کردم تا به پاییز برسم و باز در آغوشت بگیرم لبخندت هنوز در دفتر شعرم تماشایی ست  تابستان است' میدانم میدانم... بیا راهی شویم با هم بگیریم رد پای برگ را ته بن بست تنهایی بریم انجا که باران، نباشد خیسی مطلق  ( حمید رضا کیهانی )‏

/ 2 نظر / 18 بازدید