پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمخدایا ... !!! من که غصه هایم را سر وقت می خورم ... پس چرا خوب نمی شود ... ؟! درد هایم ... !!!

 

من خیلی دلم تنگ شدهاما دلتنگی من برای ادمهای این دنیا نیست. حوصله ام خیلی خیلی سر رفته اما نه برای رفتن به پارک یا جاهای دیدنی که در این دنیاست من خسته ام خیلی خسته ام می خواهم استراحت کنم اما نه در این دنیا 


می خواهم از این دنیا بیرون بروم 


می خواهم مهمان نا خوانده ای خارج از این دنیا باشم. لباس آخرت متری چند؟ خدا؟

 

 

#16189

 

 

 

 

 

 

 

 


هــــــــی رفیق ...

زیادی خوبی نکن !

انسان است ،

فراموشکار است ...!

از تنهایش که در بیاید ،

تنهایت را دور میزند !

پشت می کند به تو ،

به گذشته ات ...!

حتی روزی میرسد که به تو هم میگوید:

شما !؟؟؟

 

 

 

#22437

 

 

 

 

 

 

چــِـہ روزگاریــہ

بــَـچـِـہ ڪــِـہ بــوבیــمــ


دُפֿتــَـر بـَـچـِـہ ها عاشـِـق عـَـروسـَـڪاے פֿـُـوشگـِـل بودَלּ


پــِـسـَـر بـَـچـِـہ ها عاشـِـق مـَـــرבاے قــَـوے


بــُـزُرگـــ ڪـِـہ شـُـدیمــ ...


دُפֿتــَـرا عـــاشق مـَـرבاے قــَوے شـُבלּ


پــِـسـَـرا عاشـِـق عــَـروسـَـڪـ
#22091

 

 

 

 

 

 

 

 

می گویند: شاد بنویس

 

!!!...نوشته هایت درد دارند

 

!!!...و من یاد مَردی می افتم که با گیتارش

 

!!!...گوشه ی خیابان شاد میزد

 

!!!...اما با چشمهای خیس

 

 

 

#3029

 

 

 

 

 

 


برچسبـهـ ـا :
۱۸ شهریور ۱۳٩٢ ۱:٤۸ ‎ب.ظ |- سکوتــ پاییز -| نظرات ()

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________aytem.ml