پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمخدایا ... !!! من که غصه هایم را سر وقت می خورم ... پس چرا خوب نمی شود ... ؟! درد هایم ... !!!

دلــــــــــم دل بـــــریـــــــــدن مــیــخــــــواهــــــد !
کــمــــــی بــغـــــض..........کـــمـــــــی اشـــــک........
دلـــــــم آغــــــوش آســـمـــانــی مـیـخــــــواهـــــــد !
کـــمـــــی ســکـــــــوت.......کــــمـــــــی بـــهـــــــت......
دلــــــــم یــک کــوچـــــه میـخــــواهــــــد بـــن بســــت !
......................و یــــــــک خـــــــــــــــــدا......................
تـــــا کـمــــی بـــــــا هـــــــم قــــــــدم بــــزنــیـــــــم !
.......................فــقـــــــط هــمــیـــــــن.......................

 

#24722


گاهی نه گریه آرامت میکند و نه خنده...
نه فریاد آرامت میکند و نه سکوت...
آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی:
خدایا! تنها تو را دارم , تنهایم مگذار.

 

#24577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اینجا ، منـه بـی او،
باشعـرهایـم نـاله ها میکـنم..
و امــا از عشق بـربـاد رفتـه ی رویـاهایـم مـی پـرسی...؟!
نمیدانم کجای ایـن آسمـانٍ آبـی امـا
بـا دختـرکـی زنـدگانـی میکنـد...
و نمـی دانـد عشق قدیمـی اش
پس از سالهــا...
هنـوز هـم آرام آرام درخودش میشکند ،می ریزد... می میرد...
می میـرد امـا صد افسـوس کـه جـان نمـیدهـد...!
و نیست دستان پسـرک قصـه اش کهـ
حتـی شکستـه هایـش را بنـوازد...

 

 

#23865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمی نویسم … کــه کـلـمـات را آلــوده نـکـنـم بـه گـنـاه…گـنـاهـی کـه از آن مــن اسـت…نمی نویسم …تـا سـکـوت را بـیـامـوزمـ….نـمـی نـویـسـمــ…تـا احـسـاسـاتم را مـحـبـوس کـنـمــ….تـا نـخـوانـی…نـدانـی….کـه چـه مـی گـذرد ایـن روزهـا بـر مــن!!
مـی خـنـدمــ…تـا یـادم بـمــانـد…تـظـاهـر بـهـتـریـن کـار اسـت…تـا یـادم نـرود…کـه دیـگـران مـرا خـنـدان مـی خـواهـنـد…تـا یـادم بــمــانـد مـن دیـگـر آن آرام سـابـق نـیـسـتـمــ…شـکـسـتـه امــ…روزهـای زیـادی اسـت کـه شـکـسـتـه امــ…آن زمـان کـه لـب بـه شـکـوه بـاز کـردم و گـفـتـم خـسـتـه امــ…و آن هــا یـکــ بـــه یــکـــ رفـتـنـد…خـسـتـگـی هـایـم را تـاب نـیـاوردنـد…و اکــنـون ایــن مـنـمــ! هـمـان آرام دلـتـنـگـی کــه دلـش مـدام شــور مـی زنــد! بـگــذار نـنـویـســـمــ…
مــن…لــبــخـنـد مـی زنــمـ...

 

 

#23778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کل دنیا راهم که داشته باشی…
بازهم دلت میخواهد،بعضی وقتها…فقط بعضی وقتها…
اصلا برای یک لحظه هم که شده،همه ی دنیای یک نفرباشی..

 

 

#23585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بی تابم.....
دلم تاب می خواهد ویک هل محکم...
که دلم هری بریزد پایین...
هرچه را درخودش تلنبار کرده...!

 

 

 

#22641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجازه ... !
اشک سه حرف ندارد ... ،
اشک خیلی حرف دارد ...

 

 

 

#21820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺳﻬﻢ ﺩﻟﺘﻨﮕـــــــــــــــــــــــــــی ﻣﻦ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮑﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﭘﺸﺖ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺁﺭﺍﻡ

ﭼﮑﻴــــــــــــــــــــــﺪ...

 

 

#20800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنوزم چشمای تو مث شبای پر ستارست
هنوزم خاطره هات برام مث عمر دوبارست
هنوزم وقتی می خندی دلم از "شادی" می لرزه
هنوزم با تو نشستن، به همه "دنیا" می ارزه
هنوزم... . . .

 

 

 

#20419

 

 

 


برچسبـهـ ـا :
۱۱ شهریور ۱۳٩٢ ۸:۳٥ ‎ب.ظ |- سکوتــ پاییز -| نظرات ()

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________aytem.ml