پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمخدایا ... !!! من که غصه هایم را سر وقت می خورم ... پس چرا خوب نمی شود ... ؟! درد هایم ... !!!

زمین نلرز!اینجا ایران است!!!

 

گاه فراموشت می شود که مردم این سرزمین سال هاست که بر خود می لرزند!!!

 

تو دیگر کوتاه بیا!!!


راستی چرا می لرزی زمین؟!!


لرزش تو از خشم است یا ترس؟!!


شاید از این همه ظلم و ستم بر مردم ساده و بی توقع میهنم خشمگینی...


و یا از آینده ی هولناک این مملکت از ترس می لرزی!!!


نلرز زمین!شانه های پدرم هر روز به جای تو میلرزند...


خدایا...


آرام تر...!!!


نیازی به زمین لرزه نیست!!!


کاخ آرزو های این مردم به تلنگری هم فرو می ریزد !!!

 


برچسبـهـ ـا :
۸ آذر ۱۳٩٢ ۸:٤٩ ‎ب.ظ |- سکوتــ پاییز -| نظرات ()

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________aytem.ml